geodezja złotoryja

Założenie własnej działalności geodezyjnej

geodezja złotoryja Geodeci chcący pracować na własny rachunek mogą założyć samodzielną działalność gospodarczą. Przyjmują oni zazwyczaj mniejsze zlecenia, które mogą zostać wykonane przez jedynie jedną osobę.
Do takich zleceń może należeć zlecenie na wykonanie planu budowy nowego domu czy zagospodarowania działki budowlanej.
Jednak wszyscy geodeci muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i założyć własny zakład geodezyjny zgodnie z obowiązującym w kraju prawem.

Tylko wówczas będą mogli spokojnie rozwijać swoją działalność i zamieszczać informacje dotyczące takiej działalności w internecie oraz w gazetach codziennych.

Pozwoli im to na pozyskanie większej liczby klientów.

Dzięki temu będą mogli utrzymywać się z samej działalności geodezyjnej.

Geodeta na zakończenie budowy

Po zakończeniu całej budowy, zanim dziennik budowy zostanie zamknięty będziemy kolejny już raz potrzebowali geodety.
Tym razem będzie musiał on wykonać pomiary dotyczące położenia nowej nieruchomości w obrębie działki i ustalić jej granice w przestrzeni oraz uwzględnić je na mapkach.
Dodatkowo wykona pomiar porównawczy z projektem budowlanym i naniesie wszelkie odkształcenia na osobny dokument. Po zakończonych pomiarach geodeta wyśle dokumenty do odpowiedniego urzędu z naniesionymi zmianami i wtedy już oficjalnie nasza nieruchomość na stałe zagości na mapkach geodezyjnych zagospodarowania miasta.

Wikipedia uczy o historii CODGiK

CODGiK został utworzony 1 stycznia 1991 r.
na mocy decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jako gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa.
Podlegał bezpośrednio Głównemu Geodecie Kraju, będącego dyrektorem Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
W 1997 r.

po powołaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) jako jednostki podległej Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, następnie Ministerstwu Budownictwa, a od 2007 r.

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych CODGiK był gospodarstwem pomocniczym GUGiK utworzonym na mocy decyzji Głównego Geodety Kraju.
Od 14 grudnia 2010 r.

CODGiK funkcjonuje jako instytucja gospodarki budżetowej, utworzona zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Ośrodek_Dokumentacji_Geodezyjnej_i_Kartograficznej.

Dodane: 01-11-2016 05:08

Tagi: usługi budownictwo geodezja geodeta złotoryja

Widok do druku:

geodezja złotoryja