badanie mystery shopping

Dane odnośnie działania naszej firmy można zdobyć na różne sposoby, dla przykładu .
To dobry pomysł, w szczególności dla wielkich sieci handlowych albo różnych firm z wydziałami w innych miastach.

Koszty utrzymania i pozyskania klienta

badanie mystery shopping Każda firma powinna dbać o jak najlepsze relacje z klientem i starać się go zadowolić.
Z danych wynika, że koszty utrzymania przy sobie klienta są znacznie (ponad dziesięć razy) niższe niż koszty uzyskania nowego.

Niektóre firmy, które inwestują w marketing i reklamę, mówią nawet o kilku tysiącach za jednego nowego klienta.

Porównując te koszty wniosek co do opłacalności inwestycji w obsługę klienta nasuwa się sam i jest dość oczywisty. Jednak ważne jest również to co klient powie o firmie sowim znajomym, a niezadowolony klient, wg.

statystyk, poinformuj eo złej obsłudze około 18 znajomych.

Natomiast zadowolony klient opowie o firmie tylko 8 osobom.

Więc jest to kolejny argument opowiadający się za tezę, że o klienta warto i należy dbać.

O wpływach ankieterskich

Wpływ ankieterski (także efekt ankieterski) w badaniach surveyowych jest to wpływ jaki ankieter wywiera na respondenta podczas realizacji wywiadu.

Wpływ ten nie wynika z celowych działań ankietera, lecz z jego mimowolnych sygnałów, którymi daje do zrozumienia która odpowiedź jest pożądana oraz sposobu interpretacji i antycypacji jego cech społecznych przez respondenta.

Jednym z takich czynników jest przede wszystkim płeć ankietera, ale także czasami jego światopogląd czy nawet poglądy polityczne, co rzutować może na sposób zadawania pytań respondentowi, a w konsekwencji na udzielane przez respondenta odpowiedzi. Aby niwelować wpływ ankieterski ośrodki badawcze czy poszczególni badacze starają się porównywać odpowiedzi udzielane różnym typom ankieterów i przeprowadzają również tzw.
ankiety dla ankieterów.
Ankieter także bywa nieświadomy dokładnego celu badania czy kto jest zleceniodawcą sondażu.

W metodologii nauk społecznych regułą jest zlecenie weryfikacji hipotezy osobie innej niż jej autor.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wpływ_ankieterski

Cel ii przebieg badania mystery shopping

Punktem wyjścia badań mystery shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw.
Standardów Obsługi Klienta, czyli zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami.
Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy. Zadanie najczęściej polega na ?udaniu się na zakupy? i opisaniu doświadczeń z wizyty w uprzednio przygotowanych kwestionariuszach. W szczególności ocenie poddaje się: wygląd placówek, prezentację produktów, obsługę klienta i mechanizmy budowania lojalności klienta. Badana firma otrzymuje raport z wynikami punktowymi, zależnymi od braku lub wystąpienia określonych sytuacji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopping#Tajemniczy_klienci
.

Widok do druku:

badanie mystery shopping