aplikacje internetowe katowice

O języku do programowania PHP

aplikacje internetowe katowice
PHP? interpretowany skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np.
za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux ? LAMP, w Windows ? WAMP).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/PHP

O dostępności aplikacji i stron w Wiki

Dostępność WWW (ang.
web accessibility) ? dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie cyfrowe (niepełnosprawnych, starszych, gorzej wykształconych, pozbawionych dostępu do szerokopasmowego internetu). Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dostępność_(WWW)

Funkcjonalność oprogramowania

Jakie funkcjonalności może mieć program tworzony na indywidualne zamówienie klienta? Tak na prawdę każdą dostępną w momencie zamawiania.
Jedynym limitem są koszty związane z utworzeniem takiego programu, bo jak wiadomo im więcej nowoczesnych technologii użytych w projekcie tym wyższy koszt.
Odnośnie funkcjonalności trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach, np.
wybranej platformy na której ma działać program.
Przy pisaniu aplikacji mobilnych trzeba pamiętać o ograniczeniach osiągów telefonów.

To co na przeciętnym komputerze będzie działać bez problemu, na telefonie może się nawet nie uruchomić..